Jagt quiz

Test din viden

 

Jægerquiz –tema: Hagljagt

 

Så skal de små grå støves af – og din viden om jagtlovgivning og jagtetikette skal afprøves! Husk også at teste, hvordan dine jagtkammerater klarer disse svære – men jagtrelevante - spørgsmål! Besvar så præcist som muligt  – enkelte af svarene giver flere points.

 

 • Fællesjagt i januar! -Der lander en sneppe foran dig! Er det ok at skyde den?

 • Du valgte at skyde den, og stormer straks hen for at begrave ansigtet i fuglens varme, bløde bagdel! Er det ok?

 • Hvilken måned starter jagttiden på sortkrage, hvis fuglen overhovedet må skydes i Danmark?

 • Kystnær pramjagt: Der er lavvande og septembersolen er netop stået op! En ræv står og gumler i noget dødt i vandkanten nedenfor statsskoven! Du ligger for lokkere i boblen og overvejer nu: Må du skyde ræven?

 • Er det lykkedes jagtmodstandere at forbyde jagt på vadefugle i Danmark?

 • Er den anbefalede skudafstand med hagl til råvildt 20 meter i sideskud?

 • Der ligger en bred bræmme af tyk is langs sommerhusområdets strande en kold januar måned, og hvinænderne trækker livligt! Du ankrer motorbåden op 100 m fra kysten og snart pisker en lille flok forbi på fint hold. Idet du trækker op på en af fuglene, kommer du i tvivl: Er det lovlig jagt?

 • Kan det være lovligt at nedlægge 5 måger uden rød plet på næbbet på en pløjemark, hvis de fordeler sig over 3 arter?

 • Du har fået frit slag til at invitere gæster med for at jage/regulere skadevoldende vildt på den lokale jagtforenings arealer. Den 15. september inviterer du din 16-årige nevø med, og han skyder sin første husskade. Er det lovligt?

 • Du er inviteret med på gravjagt! Til din store overraskelse pisker en mårhund ud af røret og du har straks geværet ved kinden. Den løber ud over et åbent område, hvor du har frit skud… Men hvad BØR du kigge efter, før du trykker af?

 

Hvis du skriver din samlede score på vores Facebook side med titlen ”Haglquiz – lodtrækning” med en kommentar til, hvad der var sjovt, svært eller på anden måde nævneværdigt ved quizzen. Vi trækker lod blandt deltagerne om forskellig jagtlitteratur, jagtfilm mm.

 Husk at være HELT ærlig – det er sjovest!

 

SVAR FINDER DU UNDER BILLEDET...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ja. Den eneste fugl du ifølge gammel skik må skyde på jorden er sneppen. (1 point)

 • NEJ!!! Du må ALDRIG forlade din post, før såten er blæst af! (1 point)

 • Jagten på grå- og sortkrage går ind 1. september! (1 point)

 • Ja! Ræv må skydes på fiskeriterritoriet, der defineres ved højeste daglige vandstandslinje. Ræven stod i vandkanten, mens der var lavvande – og dermed befandt den sig på fiskeriterritoriet. (1 point)

 • Nej, heldigvis ikke. Bekkasin og skovsneppe må skydes. (1+1 point)

 • NEJ!!! Den anbefalede maksimale skudafstand til råvildt i sideskud er 20 meter. Stor forskel! (1 point)

 • Nej! Man må ikke jage tættere end 100 meter fra iskanten- og idet jægeren befinder sig 100 m fra kysten, må afstanden være kortere til iskanten. (1 point)

 • Jeps – såfremt du nedlægger ungfugle af sildemåge, sølvmåge og svartbag. (3 point)

 • Ja, idet der er jagttid på skade fra 1/9. Han må dog ikke regulere i foråret, da han ikke er fyldt 18. (1point)

 • Du skal holde øje med, om den er mærket med et GPS-halsbånd – for så skal den naturligvis IKKE skydes! (1 point)

I alt er der mulighed for maksimalt 13 points